Menu
Your Cart

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI

Ovim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice www.estlab.rs (u daljem tekstu: estlab.rs) koja posluje u okviru DRAGAN NOVAKOVIĆ PR SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU I POPRAVKU ELEKTRIČNE OPREME ESTLAB NOVA PAZOVA, sa registrovanim sedištem na adresi Pionirska 15, 22330 Nova Pazova, e-mail: office@estlab.rs, kontakt telefon: +381 22 329 674, upisan u Registar privrednih subjekata dana 05. jula 2012. godine rešenjem broj БП 67000/2012,  MB: 62885718, PIB: 107643112, PDV broj: РЕГПДВ-200145, registrovana pretežna delatnost broj: 2790 (u daljem tekstu ESTLAB).

Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između ESTLAB-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem estlab.rs.

ESTLAB posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

Registracijom za pristup estlab.rs, jednokratnim pristupom estlab.rs, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, te pristupom estlab.rs putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem elektronske pošte ili telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe.

ESTLAB je veleprodaja i robu mogu kupovati isključivo i samo pravna lica. ESTLAB nema mogućnost maloprodaje fizičkim licima.

Po kreiranju narudžbenice na sajtu www.estlab.rs, potrošač će dobiti e-mail s obaveštenjem da je narudžbinu uspešno kreirao. Ovaj e-mail je samo potvrda da su ispunjeni svi preduslovi da narudžbenica bude dalje procesuirana od strane ESTLAB-a.

ESTLAB će uložiti razuman napor da obezbedi da roba koja je u ponudi na estlab.rs bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, ESTLAB neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku.

ESTLAB pre svega radi po modelu naručivanja. Za proizvode koji trenutno nisu dostupni, ESTLAB ima posebnu oznaku pored samog proizvoda - “nema na stanju” kako bi potrošače na transparentan način obavestio da određeni proizvod trenutno nije dostupan.

Tokom organizovanja različitih prodajnih podsticaja (akcija), ESTLAB ima ograničene količine robe koja se prodaje po povoljnijim uslovima i s toga se može desiti da određena roba nestane sa lagera i pre isteka perioda trajanja prodajnog podsticaja jer se proda u većoj količini nego što je planirano i očekivano. U tom slučaju, ESTLAB neće biti odgovoran potrošačima koji nisu uspeli da poruče predmetnu robu na vreme. 

ESTLAB kao trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini.

Za potrošače sa teritorije Republike Srbije, sve cene navedene na sajtu su veleprodajne u dinarima na dan naručivanja robe, biće realizovane u dinarima (RSD) i u njih nije uključen PDV.

Za potrošače van teritorije Republike Srbije sve cene navedene na sajtu u evrima su konačne i biće realizovane u evrima (EUR).

ESTLAB je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje.

U cene nisu uračunati troškovi isporuke. Troškovi isporuke će zavisiti od težine robe koja je naručena od strane potrošača. Način isporuke potrošač bira u poslednjem koraku prilikom naručivanja gde je transparetno prikazana konačna cena troškova isporuke.

Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored i ispod slike svakog artikla.

ESTLAB nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, ESTLAB ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.

Garancija

Garancija predstavlja svaku izjavu kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u garantnom listu. Garantni list može biti dat ne samo na papiru, već i u elektronskom obliku.

Garanti rok na robu naručenu preko platforme www.estlab.rs ili putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem elektronske pošte ili telefona) je sledeći:

 • Temperaturni kontroleri 3 godine uz garantni list
 • Grejači (spiralni ili patron) ne podležu garanciji
 • Vazdušni ventili ne podležu garanciji


Zaštita autorskog prava intelektualne svojine

ESTLAB ima isključiva autorska prava na platformi www.estlab.rs, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti od strane ESTLAB, smatraće se povredom autorskog prava, te će ESTLAB u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Važenje i izmene opštih uslova

ESTLAB zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
ESTLAB se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme www.estlab.rs nije dozvoljeno:

 • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
 • davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
 • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
 • korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme;
 • preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova ESTLAB korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, ESTLAB može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.

Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem ili pred telom za vansudsko rešavanja sporova. Trgovac je po zakonu dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali Vaše iskustvo na našem sajtu. Korišćenjem našeg sajta pristajete na kolačiće.