Novi pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti

Ažurirano: 11. decembra 2022. godine

Ko smo mi

ESTLAB, Pionirska 15, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, office@estlab.rs, +381656002558 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

ESTLAB prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

ESTLAB može prikupljati vaše podatke iz sledećih izvora:

Svrha obrade i pravni osnov

ESTLAB koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

ESTLAB podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Korisnici podataka

 Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

ESTLAB štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

ESTLAB čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda dok korisnik ne izbriše svoj nalog.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

ESTLAB ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

ESTLAB ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

ESTLAB ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.
Prava možete ostvariti kontaktiranjem ESTLAB na e-mail: office@estlab.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.